Wästbygg Gruppens delårsrapport för Q3 2022

Stabilitet i verksamheten trots utmanande marknadsläge.

Bostäder du vill kalla hem

Du kan alltid känna dig trygg när du köper en nybyggd bostad av oss. Vårt Trygghetspaket skyddar dig lite extra, bland annat genom ett tillträdesskydd som låter dig skjuta på din inflyttning om du inte skulle få din gamla bostad såld.

Wästbygg Gruppen och Varberg Energimarknad AB har tecknat en avsiktsförklaring om ett joint venture

VÄLKOMMEN TILL
WÄSTBYGG GRUPPEN

Wästbygg Gruppen utvecklar och bygger bostäder, kommersiella byggnader, logistik- och industrianläggningar, samt samhällsfastigheter som vi också äger.

Med ett stort engagemang och fokus på hållbarhet ska vi höja produktivitet, lönsamhet och livskvalitet för våra kunder. På så sätt skapar vi framtidens livsmiljöer där människor vill arbeta, bo och leva.

VI ÄR SPECIALISTER INOM:

Bostad

Vi utvecklar och bygger genomtänkta bostäder som står sig i flera generationer. Såsom Lagerkransen, ett flerbostadshus i KL-trä som certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Kommersiellt

Vi är specialister på att utveckla och bygga kommersiella fastigheter med tydliga ekonomiska ramar och tidplaner. Exempelvis i Härlöv, där vi har uppfört en 15 000 kvm stor handelsplats.

Samhällsfastigheter

Förutom att utveckla och bygga fastigheter för livets alla faser, erbjuder vi också ägande och förvaltning. Läs om samverkanshuset som inrymmer förskola samt vård- och omsorgboende.

Logistik- & industribyggnader

Vi driver utvecklingen i Norden när det gäller att bygga och utveckla hållbara, flexibla anläggningar för logistik och industri. Ett exempel är MatHems moderna anläggning på 45 000 kvm.

VI ERBJUDER:

KORT OM WÄSTBYGG GRUPPEN

1981

Sedan 1981 har vi drivit utvecklingen av hållbara livsmiljöer, där människor vill arbeta, bo och leva

3818

Intäkter 2021, mkr

525

Antal anställda 2021

VÅRA BOLAG

Bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader och samhällsfastigheter på de mest expansiva marknaderna i södra och mellersta Sverige.

Bygger och utvecklar samhällsfastigheter, bostäder och kommersiella byggnader längs hela den norrländska kusten.

Projektutveckling och entreprenaduppdrag inom Logistik och industri.

Ägande och förvaltning av egenutvecklade samhällsfastigheter.