loading
 • HUR VILL DU HA DET I FRAMTIDEN?
  ANTAGLIGEN SOM VI.

  Om vi alla ska minska vår gemensamma klimatpåverkan måste vi öka takten på satsningar inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det är ingen nyhet. Det handlar verkligen om att tänka långsiktigt och hållbart för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

 • VI FIRAR 40 ÅR MED EN RIKTIGT STARK HALVÅRSRAPPORT!

  En entreprenadmarknad som på allvar börjar peka uppåt igen i kombination med vårt målmedvetna arbete med att stärka vår projektutvecklingsverksamhet gör att vi kan redovisa ett mycket starkt första halvår.

 • WÄSTBYGG GRUPPEN ERHÅLLER NASDAQ GREEN EQUITY DESIGNATION

  Wästbygg Gruppen är ett av de första bolagen som ansökt om och fått beteckningen Nasdaq Green Equity Designation.

 • WÄSTBYGG FIRAR 40 ÅR

  Ett stort tack till alla er som har varit med oss på ett eller annat sätt under åren som gått. Och hjärtligt välkomna att följa med på den fortsatta resan. För nu satsar vi ännu mer. Har man som vi byggt för en hållbar framtid i 40 år ska vi självklart också vara en del av den framtiden.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. Med kunskap om slutanvändarnas behov levererar vi högkvalitativa bygg- och utvecklingsprojekt i rätt tid, på ett kostnadseffektivt sätt och med rätt förutsättningar för att öka livskvalitet, produktivitet samt lönsamhet för kunderna.

Bostad

Kommersiellt

Logistik- & industribyggnader

Samhällsfastigheter

Entreprenad

Projektutveckling

Fastighetsägande