• Investor Relations
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige.

  group.wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

I Malmös nya hållbara stadsdel skjuter Cityterrassen i höjden

En genomtänkt och enkel design som skapar en stark och uttrycksfull arkitektur. Så beskriver arkitekterna bostadsprojektet Cityterrassen som Wästbygg uppför i stadsdelen Nyhamnen. Med sin höjd blir Cityterrassen ett nytt landmärke i området som ska bli Malmös nya hållbara stadsdel.

Under de närmaste decennierna kommer Nyhamnen i Malmö etappvis att genomgå en betydande transformation från hamn- och industriområde till en ny, levande del av centrala Malmö. Norr och öster om Malmö centralstation är utvecklingen redan i gång och en modern stadsdel med en blandning av bostäder, verksamheter, handel och service har börjat ta form. I den nya mångfacetterade stadsdelen, som har både vattnet och centrala Malmö i direkt anslutning, bygger Wästbygg det egenutvecklade projektet Cityterrassen.

Cityterrassen tar för sig i den framväxande stadsdelen

Med sin höjd och spännande arkitektur gör Cityterrassen ett tydligt avstamp i området. Projektet utgörs av två huskroppar på hela 16 och 18 våningar som sammanbyggs med en lägre huskropp. De höga huskropparna ger fina utsikter över Malmö och mellan husen kommer den lägre huskroppen att utgöra en mötesplats genom den gemensamma terrassen på taket.

Den lägre huskroppen ansluter också till Bangårdsterrasen, ett upphöjt cykel- och promenadstråk som håller på att byggas. Inspirationen till stråket är hämtad från High Line Park i New York och byggs som ett samverkansprojekt mellan Wästbygg och ytterligare aktörer. När den gröna, upphöjda Bangårdsterrassen är färdigställd kommer den att tillföra ytterligare en dimension till boende och besökare i området.

Totalt omfattar Cityterrassen 174 välplanerade, moderna bostadsrätter av varierande storlek. I de övre delarna av tornen finns även några penthouse-våningar och på det förhöjda markplanet ut mot Bangårdsterrassen byggs ett antal etagelägenheter.

Effektiv byggmetod utan att göra avkall på estetik

Cityterrassens omgivande miljö har haft en tydlig påverkan på utvecklingen av projektet. Det centrala lägets utrymmesbegränsningar med stora intilliggande byggprojekt, höjden på husen och närheten till Malmö centralstation har varit faktorer att ta i beaktande för att hitta rätt byggmetod. Genom att prefabricera ytterväggar och bjälklag har man hittat en rationell byggteknik, som vare sig gör avkall på flöde i produktionen eller arkitektoniskt uttryck.

– Det har varit många parametrar att ta hänsyn till och vi har jobbat nära och intensivt med arkitekterna för bästa lösning. Projektteamet har verkligen gjort ett fantastiskt jobb med att hitta väldigt bra samarbeten med leverantörer som kan skapa vackra fasader i prefabricerat utförande, och dessutom korta byggtiden avsevärt, säger Karl Stenson, marknadsområdeschef på Wästbygg AB.

Husets unika veckade fasad upplevs även inifrån bostäderna och möjliggör utblickar på ett sätt som en rak fasad inte kan, samtidigt som den släpper in maximalt med ljus i bostäderna.

Ett projekt hand i hand med stadsdelens hållbarhetsfokus

I utvecklingen av Nyhamnen är målsättningen att ta tillvara områdets centrala läge och skapa en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel. Området ska bidra till Malmös miljömässigt hållbara stadsutveckling genom klimatsmart byggande, närhet till kollektivtrafik och en promenad- och cykelvänlig miljö. Cityterrassen är kravställt i enligt Wästbygg Gruppens egenutvecklade hållbarhetsverktyg Klimatsmart Byggarbetsplats, nivå Guld, och ska Svanenmärkas. Husen kommer vidare att förses med solceller. Dessutom kommer de boende att erbjudas flertalet gröna mobilitetslösningar, som exempelvis cykelpool med lådcyklar och ett tioårigt medlemskap i en bilpool. Det kommer också att finnas laddplats för elbilar, en väderskyddad cykelparkering och skärmar med reseinformation för kollektivtrafik.

Även det sociala hållbarhetsperspektivet har fångats upp i projektet med gemensamma terrasser och andra umgängesytor för de boende.

– Genom både miljömässigt hållbara val och hållbarhet ur ett socialt perspektiv är Cityterrassen ett projekt som väldigt tydligt krokar i vår vision; att driva utvecklingen av hållbara livsmiljöer där människor vill arbeta, bo och leva. Det ska bli otroligt spännande att följa den fortsatta resan för Cityterrassen och utvecklingen av Nyhamnen som stadsdel, avslutar Karl Stenson.

 

De 174 bostadsrätterna i Cityterrassen beräknas vara färdigställda under hösten 2024.

 

Källa: Nyhamnen – Malmö stad (malmo.se)