• Investor Relations
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige.

  wbgr.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Klimatsmart byggarbetsplats

En viktig pusselbit i arbetet med att Wästbygg Gruppens verksamhet ska vara fossilfri till 2030 är produktionsskedet. Det är dessutom ett område där våra möjligheter att själva påverka utsläppen av växthusgaser är stora. 

Under 2020 har vi implementerat Klimatsmart byggarbetsplats, ett konkret verktyg för att minska vårt klimatavtryck. Genom Klimatsmart byggarbetsplats har vi etablerat en miniminivå som alla våra projekt ska klara idag (brons) samt två nivåer till (silver och guld) för att ytterligare kravställa och skynda på vår omställning. Verktyget omfattar de områden där vi har störst avtryck i projekten under produktionsfasen; el, provisorisk byggvärme, bränsle från maskiner, materialtransporter och avfall. Genom att bland annat ställa krav på vilket bränsle vi använder, våra bodetableringar och leverantörer minskar vi de fossila utsläppen. Nivån sätts redan i projektets uppstartsfas och följs sedan upp under produktionstiden, vilket kan medföra förändringar.

Verktyget är dynamiskt och kravställningar samt mätområden kommer att utvärderas årligen.

Klimatsmart byggarbetsplats har tre olika nivåer: brons, silver och guld. Ingen byggarbetsplats hos Wästbygg får ha en lägre nivå än brons, och målet är att successivt öka andelen guldetableringar till 100 procent år 2030.