Entreprenad

Ett byggprojekt är ett stort åtagande för båda parter. Vi är måna om att ge såväl beställare som våra egna medarbetare en trygg resa genom projektet, oavsett vad det är som ska byggas. Med stöd av vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001 säkerställer vi att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöaspekterna uppfylls. Därutöver bidrar vi med vår stora kompetens inom teknik och hållbarhet för att göra ett redan bra projekt ännu bättre.

Wästbygg arbetar gärna i samverkansentreprenader eller där vi på annat sätt kan vara med i projektets tidiga skede. Det är ett arbetssätt som vi har stor erfarenhet av och där det finns goda möjligheter att hitta synergieffekter som gynnar båda parter såväl som projektet som helhet.

Läs mer om samverkan

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågan är högt prioriterad på Wästbygg och vi arbetar kontinuerligt med både utbildning och med säkerhetsåtgärder på våra byggarbetsplatser. Vi har en vision att ingen ska skada sig på jobbet och vi jobbar säkert eller inte alls.

Kontakt