• Investor Relations
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige.

  wbgr.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Värderingar & policys

Vår värdegrund, uppförandekod och våra policyer samt certifieringar inom KMA-området lägger en stabil grund för hela verksamheten.

Wästbygg bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader och samhällsfastigheter. Med ett stort engagemang och fokus på hållbarhet ska vi höja produktivitet, lönsamhet och livskvalitet för våra kunder. Alltid utifrån våra värdeord klok, kreativ och hjärta. På så sätt skapar vi framtidens livsmiljöer där människor vill arbeta, bo och leva.

UPPFÖRANDEKOD

Vår uppförandekod anger de grundläggande värderingar och riktlinjer som vi förväntar oss att alla intressenter arbetar i enlighet med. Vi ska låta våra kärnvärden, Klok, Kreativ och Hjärta genomsyra vårt agerande och beteende i varje enskilt fall och med hjälp av vår uppförandekod och våra policyer ska vi hjälpas åt att fortsatt uppfattas som det ansvarstagande företag vi arbetat så hårt för att bli.

Vi strävar mot att arbeta på ett sätt som främjar hälsa och välbefinnande och motverkar ekonomiska oegentligheter och exploatering av såväl människor som miljö – något vi förväntar oss även av våra leverantörer och affärspartners. Vår uppförandekod anger de grundläggande värderingar och riktlinjer som vi förväntar oss att alla som utför arbete för Wästbyggs räkning arbetar i enlighet med.

KVALITET

I de hus som vi utvecklar och bygger ska människor bo, jobba och trivas under lång tid framöver. För att säkerställa ett trovärdigt och systematiskt kvalitetsarbete har vi har valt att certifiera vår entreprenadverksamhet enligt ISO 9001. I byggprojekten beskriver kvalitets- och miljöplanen vårt arbetssätt och de byggdelar, konstruktioner och arbetsmoment som ska omfattas av dokumenterad egenkontroll. Genom effektiv styrning och systematisk kvalitetskontroll läggs grunden för maximalt värdeskapande och högsta kundnöjdhet.

ISO-Certifikat 9001

MILJÖ

Wästbygg har som mål att vara fossilfria till 2030 inom områdena el, värme, transporter och avfall. Wästbyggs entreprenadverksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Genom Wästbyggs verktyg Klimatsmart byggarbetsplats har vi etablerat en miniminivå som alla projekt ska klara för att nå våra miljömål och skynda på vår omställning. Genom att ställa krav, mäta, följa upp och rapportera vår klimatpåverkan minskar vi successivt de fossila utsläppen. 2024 ska 80 procent av orderstocken klassas som grön enligt vårt gröna ramverk.

Vi på Wästbygg vi vill gärna samarbeta med andra företag som också tycker att klimat- och hållbarhetsfrågor är viktiga.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

ISO-Certifikat 14001

ARBETSMILJÖ

Wästbyggs arbetsmiljövision är att ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på våra byggarbetsplatser och kontor. Wästbygg Entreprenad ABs ledningssystem för arbetsmiljö är certifierat enligt ISO 45001.

På Wästbygg strävar vi efter att skapa en attraktiv och trygg arbetsmiljö genom ett medarbetarorienterat ledarskap där vi delar med oss av erfarenheter och kunskap. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt samt följer angivna ordnings- och skyddsföreskrifter för att förhindra olyckor och ohälsa. Vi uppmuntrar och berömmer önskat säkerhetbeteende för att uppnå en ökad säkerhetskultur.

ISO-Certifikat 45001

VISSELBLÅSARFUNKTION

Om du misstänker oegentligheter inom Wästbygg kan du kontakta vår visselblåsarfunktion.

Vi ska bedriva våra affärer på ett affärsmässigt sätt med ordning och reda samt i enlighet med våra ledord och policyer. Ett verktyg för att upprätthålla detta är att ha en visselblåsarfunktion.

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv. Det kan även gälla stora brister i säkerheten på arbetsplatsen, allvarliga miljöbrott samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Visselblåsarfunktionen är till för alla som vill lämna ett tips men endast den som har en ledande ställning eller på annat sätt är i nyckelposition kan rapporteras.

Visselblåsarfunktionen

INTEGRITETSPOLICY

Vi på Wästbygg värdesätter att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss.

Integritetspolicy