Samhällsfastigheter

Sveriges befolkning har haft en positiv befolkningsökning under en lång rad år. Det innebär bland annat ett fortsatt stort behov av förskolor och skolor. Eftersom vi också blir allt äldre krävs det samtidigt fler vård- och trygghetsboenden.

Wästbygg har lång erfarenhet av att bygga samhällsfastigheter på entreprenad. Det är också ett prioriterat område inom vår projektutvecklingsverksamhet. Vi letar alltid efter lämplig mark och har kontakt med både kommuner och andra markägare. Parallellt har vi en pågående dialog kring nya etableringar med såväl kommunala som privata aktörer som driver förskolor, skolor och vårdboenden.

Våra egenutvecklade samhällsfastigheter miljöcertifieras, inte minst för att säkerställa en trygg inomhusmiljö och en hög kvalitet på alla materialval.

Läs mer om hur vi arbetar med miljöcertifieringar.

Inwita Fastigheter

Vårt fastighetsbolag Inwita är inriktat på att äga och förvalta våra egenutvecklade samhällsfastigheter utifrån ett långsiktigt perspektiv. På så sätt kan vi erbjuda både kommunala och privata aktörer möjligheten att driva sin verksamhet i hyrda lokaler i stället för att binda kapital i en ägd fastighet. Inwita Fastigheter AB är ett helägt bolag i Wästbygg Gruppen.

Läs mer om Inwita.

Forum Bygga Skola

Wästbygg är huvudpartner i organisationen Forum Bygga Skola. Organisationen arbetar dels med kunskapsspridning, dels med opinionsbildning med målet att bygga framtidens skola. Genom vårt deltagande kan vi utbyta erfarenheter och kunskaper med övriga intressanta aktörer som på olika sätt deltar i organisationens verksamhet – skolhuvudmän, andra byggbolag, arkitekter, inredare, förvaltare, skolledare och lärare. Alla har den gemensamma ambitionen att vara med och bygga framtidens bästa skola, ett begrepp som omfattar så mycket mer än bara en lokal att driva skolan i. Tillsammans vill vi skapa en miljö för de unga människor som ska bygga och styra vår värld i framtiden. En miljö som är trygg och välkomnande för både elever och personal och som ger de bästa förutsättningarna för kunskap, gemenskap och kreativitet.

SeniorVärlden

Wästbygg är medlemmar i SeniorVärlden. Föreningen är ideell och har som syfte att förmedla kunskap och forskning för lärande och utveckling inom området seniorer. Utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa vill SeniorVärlden driva debatt och skapa förutsättningar för fler bostäder och boendemiljöer som främjar äldres välbefinnande, livskvalitet och glädje i livet. Hos SeniorVärlden möts representanter för samhället, akademin och näringslivet och goda boendemiljöer är en av de viktigaste frågorna.

Referensprojekt

Se fler projekt