• Investor Relations
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige.

  wbgr.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Tillbaka till projekt

Nakterhusskolan

Nakterhusskolan i Haninge är en F–6 skola med plats för ungefär 400 elever, fördelade på två parallellklasser från förskoleklass till åk 6. Skolan har också en förskola med fem avdelningar.

Starten på projektet var en erhållen markanvisning från Haninge kommun. Därefter har Wästbygg utvecklat och byggt en modern och yteffektiv skola med stort fokus på trivsam inne- och utemiljö. Utomhusmiljön har planerats tillsammans med en landskapsarkitekt och representanter för verksamheten. Utöver lokaler för undervisning finns slöjdsalar, idrottshall och tillagningskök. Skolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver som säkerställer en sund inomhusmiljö, energieffektiva tekniska installationer och låga driftkostnader.

Hemsö förvärvade skolan i ett tidigt skede av projektet och har varit med under hela produktionsfasen. Verksamheten drivs av Haninge kommun, som hyr skollokalerna.