Vårt erbjudande

Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet!

Bostad

Vi utvecklar och bygger genomtänkta bostäder som står sig i flera generationer. Såsom Lagerkransen, ett flerbostadshus i KL-trä som certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Kommersiellt

Vi är specialister på att utveckla och bygga kommersiella fastigheter med tydliga ekonomiska ramar och tidplaner. Ex i Härlöv, där vi har uppfört en 15 000 kvm stor handelsplats.

Samhällsfastigheter

Förutom att utveckla och bygga fastigheter för livets alla faser, erbjuder vi också ägande och förvaltning. Läs om samverkanshuset som inrymmer förskola samt vård- och omsorgboende.

Logistik- & industribyggnader

Vi driver utvecklingen i Norden när det gäller att bygga och utveckla hållbara, flexibla anläggningar för logistik och industri. Ett exempel är MatHems moderna anläggning på 45 000 kvm.

Våra tjänster

Vår ambition är att människor vill bo, arbeta och trivas i under lång tid framöver i de hus som vi bygger och utvecklar. Med kunskap om slutanvändarnas behov levererar vi våra projekt i rätt tid, på ett kostnadseffektivt sätt och med rätt förutsättningar för att öka livskvalitet, produktivitet och lönsamhet för våra kunder. Och alltid med stort fokus på hållbarhet.