Projektutveckling

Projektutveckling innebär att vi själva ansvarar för hela kedjan från markförvärv, tillståndsprocess och ända fram till en färdig byggnad. Vi arbetar med projektutveckling inom alla våra verksamhetsområden. En av våra stora fördelar som projektutvecklare är att projektutveckling och entreprenadverksamhet finns i samma organisation. I entreprenadföretaget finns mycket kunskap som projektutvecklingssidan har stor nytta av direkt från planeringsstadiet och som ger en effektivare byggprocess i ett senare skede. Det är helt enkelt en win-win-situation att ha all kompetens i huset.

Våra utvecklingsprojekt genereras antingen av en egen idé utifrån intressant tomtmark alternativt en befintlig fastighet som kan förädlas eller av ett uppdrag från ett företag som vill ha nya lokaler för sin verksamhet.

För dig som äger mark

Tomt- och fastighetsmark i bra lägen är alltid intressant för oss. Vi söker dig som har tomtmark eller en befintlig byggnad med förädlingspotential och som lämpar sig för flerbostadshus, samhällsfastigheter eller kommersiellt byggande.

Läs mer om vårt helhetsansvar

Kontakt