Kommersiellt

Inom Kommersiellt bygger och utvecklar vi i första hand handelsfastigheter, fordonsanläggningar, kontorsbyggnader och hotell. Under årens lopp har vi haft långa samarbeten med stora rikstäckande detaljhandelskedjor, men också med större fastighetsägare och exploatörer.

I de kommersiella projekten arbetar vi ofta tillsammans med både beställaren och en eller flera hyresgäster som ska bedriva sin verksamhet i lokalerna. Genom att vara lyhörda skapar vi en byggnad som är optimerad för de krav och önskemål som finns hos båda parter. Tillsammans säkerställer vi att alla som ska jobba där erbjuds en god och trygg arbetsmiljö samt att lokalerna ska kännas välkomnande för besökare.

Hållbarhetsfrågan är en naturlig del av vår verksamhet, och vi ser gärna att de kommersiella projekt vi arbetar med miljöcertifieras som en extra kvalitetsstämpel på hela byggnaden.

Läs mer om hur vi arbetar med miljöcertifieringar

Referensprojekt

Se fler projekt