Samhällsfastigheter

Sveriges befolkning har ökat stadigt de senaste åren. Det innebär bland annat ett fortsatt stort behov av förskolor, skolor och andra samhällsfastigheter. Man räknar med att det behövs tusen nya skolor den kommande tioårsperioden. 

Inom vår egen projektutvecklingsverksamhet är samhällsfastigheter ett prioriterat område. Vi letar alltid efter lämplig mark och har kontakt med både kommuner och andra markägare. Parallellt har vi en pågående dialog med de olika aktörer som driver förskolor, skolor och äldreboenden. Även efterfrågan från olika fastighetsföretag är stor, det är många som vill äga och förvalta samhällsfastigheter.

En av Wästbyggs stora fördelar när det kommer till att utveckla samhällsfastigheter är att projektutveckling, entreprenadverksamheten och möjlighet till förvaltning finns i samma organisation. I entreprenadföretaget finns mycket kunskap som projektutvecklingssidan har stor nytta av direkt från planeringsstadiet. På så sätt blir projekten mycket bättre från början och vi hittar detaljerna som ger en effektivare byggprocess. Det är helt enkelt en win-win-situation att ha all kunskap i huset, vi löser många kniviga frågor över en kopp kaffe!

Vi erbjuder långsiktig förvaltning av de samhällsfastigheter som vi utvecklar. På så sätt kan vi erbjuda både kommunala och privata aktörer möjligheten att driva sin verksamhet i hyrda lokaler i stället för att binda kapital i en ägd fastighet. Inwita Fastigheter AB är ett helägt bolag i Wästbyggkoncernen. Läs mer om Inwita här

Wästbygg är huvudpartner i organisationen Forum Bygga Skola. Organisationen arbetar dels med kunskapsspridning, dels med opinionsbildning med målet att bygga framtidens skola. Genom vårt deltagande kan vi utbyta erfarenheter och kunskaper med övriga intressanta aktörer som på olika sätt deltar i organisationens verksamhet – skolhuvudmän, andra byggbolag, arkitekter, inredare, förvaltare, skolledare och lärare. Alla har den gemensamma ambitionen att vara med och bygga framtidens bästa skola, ett begrepp som omfattar så mycket mer än bara en lokal att driva skolan i. Tillsammans vill vi skapa en miljö för de unga människor som ska bygga och styra vår värld i framtiden. En miljö som är trygg och välkomnande för både elever och personal och som ger de bästa förutsättningarna för kunskap, gemenskap och kreativitet. 

 

Några aktuella samhällsfastigheter som vi har utvecklat och byggt, samt några som vi uppfört på uppdrag av andra:

Kontakt