Bostad

Vi bygger bostäder där människor ska trivas under en lång tid. Oftast bygger vi flerbostadshus, både hyreslägenheter och bostadsrätter. En del av de bostadsområden som vi uppför har utvecklats av vårt projektutvecklingsbolag men vi bygger också åt både kommunala och privata beställare.

Stor kunskapsbank

Wästbygg har byggt bostäder sedan bolaget startades 1981. Under åren har vi samlat på oss många erfarenheter som samlats i en stor kunskapsbank. Kunskapsbanken omfattar både tekniska lösningar som ger en kostnadseffektiv byggprocess och mjuka parametrar för en sund och trivsam boendemiljö.

Denna kunskap omsätter vi i praktisk handling varje dag. Ambitionsnivån är hög. Vi skapar hållbara boendemiljöer där människor ska trivas under en lång tid, oavsett om vi bygger på uppdrag av en extern beställare eller utvecklar själva. Bland våra genomförda projekt finns allt från mindre flerbostadshus till hela kvarter med hundratals lägenheter. Och både bostadsrätter och hyresrätter.

Självklara miljöcertifieringar

På Wästbygg har vi lång erfarenhet av att bygga enligt de olika certifieringssystem som används på den svenska marknaden. Vi har fått Svanens grundlicens och kan Svanenmärka våra egenutvecklade bostadsprojekt. Miljöbyggnad är en annan vanlig certifiering som vi gärna arbetar med. Båda ger kvitton på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och material.

Kontakt