• Investor Relations
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige.

  wbgr.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Tillbaka till projekt

Cityterrassen

2017 förvärvades en byggrätt av Jernhusen i den nya stadsdelen södra Nyhamnen. Här växer det egenutvecklade projektet Cityterrassen upp med 174 lägenheter. Bostäderna fördelas på två högre huskroppar om 14 respektive 16 våningar, som är delvis sammanbyggda från plan ett till fem.

Cityterrassen är en del av den satsning som görs i Nyhamnen där Malmö stads vision är att skapa en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel.

Den unika veckade fasaden upplevs även inifrån bostäderna och möjliggör utblickar på ett sätt som en rak fasad inte kan. Samtidigt släpper den in maximalt med ljus i bostäderna. Det dominerande fasad- materialet är platsmurat, handslaget ljust tegel och stående träpanel vid balkonger. Materialen återger dagsljusets skiftningar och åldras på ett fint sätt. Här finns en intressant variation av lägenhetstyper som är anpassade till varje plats i huset: spektakulära våningar i tornens övre delar och etagelägenheter på markplan. Cityterrassens utformning ger också möjlighet till en gemensam lummig terrass. Bostäderna miljömärks enligt Svanen och huset förses med solceller samt lågtempererad fjärrvärme.