• Investor Relations
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige.

  wbgr.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Sörsjön omfattar två etapper med 61 respektive 83 hyresrätter och beställare är det kommunala bostadsbolaget Junehem. Lägenheterna byggs i ett naturnära läge i Taberg strax söder om Jönköping.

Hållbarhetstänkandet genomsyrar hela projektet. Solceller monteras på taken och regnvatten tas tillvara för bevattning och cykeltvätt. Allt dagvatten tas omhand på området. Inne i husen återvinns vatten från bad, dusch och tvätt och används för att spola toaletterna med. Husens fina träfasader smälter väl in i omgivningen. Lägenheterna präglas av naturkänslan både när det gäller färgtoner och materialval.

Sörsjön vinnare av klassen God Livsmiljö i Stadsbyggnadspriset Jönköpings kommun

Sedan 1994 delar Jönköpings kommun årligen ut Stadsbyggnadspriset. Priset ska främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun, och tilldelas en byggnad eller miljö som bidrar till att utveckla stadsmiljön.

År 2023 har Sörsjön vunnit klassen God Livsmiljö i Stadsbyggnadspriset. Juryns motivering till vinsten:

”De smala väl gestaltade byggnaderna är fint placerade i backen och möjliggör utblickar över sjön och tillåter skogen att växa in mellan husen. Här provar man nya tekniker för hantering av gråvatten och stora portaler genom husen skapar passager för en promenadslinga som binder samman området. Resultatet är en hållbar boendemiljö ur alla aspekter.”