• Investor Relations
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige.

  wbgr.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Hållbarhet

Att bygga hållbara, moderna och effektiva fastigheter som bidrar till bättre livsmiljöer för människor är vår vision på Wästbygg. Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och vår affärsstrategi.

HÅLLBARHETSVISION

Vi strävar efter att ha en välbalanserad samverkan mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det innebär att vi kan växa och vara lönsamma utan att det går ut över klimatet eller den sociala miljön. Det innebär också att vi vill bygga och förvalta fastigheter som är hållbara ur ett livscykelperspektiv, samt främja säkra arbetsplatser, en sund konkurrens och en ökad mångfald och jämställdhet i branschen. För att stödja vårt hållbarhetsarbete har vi en fond för hållbar utveckling.

KLIMATNEUTRALA

Att vara klimatneutrala i vår värdekedja senast 2045 är vårt tydliga mål. Det kräver bl.a. att vi arbetar aktivt med att ersätta fossila energislag och material, och nyttjar förnybara resurser effektivare. Vi använder oss av olika verktyg för att mäta och förbättra vår hållbarhetsprestanda. Ett exempel är Klimatsmart Byggarbetsplats ,som hjälper oss att minska vårt klimatavtryck på byggarbetsplatserna.

MILJÖCERTIFIERINGAR

Vi har också en lång erfarenhet av att arbeta med de vanligaste certifieringssystemen för fastigheter som används på den svenska marknaden – Miljöbyggnad, Breeam, Svanen och LEED. Dessa system ger oss en objektiv bedömning av hur våra fastigheter uppfyller olika hållbarhetskriterier.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete inom koncernen hittar du här