Projektutveckling

Projektutveckling innebär att vi själva ansvarar för hela kedjan från markförvärv, tillståndsprocess och ända fram till en färdig byggnad. Genom att jobba med projektutveckling kan vi möta det behov som finns av bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter på olika orter.

För dig som äger mark.

Tomt- och fastighetsmark i bra lägen är alltid intressant för oss. Vi söker dig som har tomt- eller fastighetsmark som lämpar sig antingen för flerbostadshus, samhällsfastigheter eller kommersiellt byggande. Läs mer om vårt helhetsansvar.

Samhällsfastigheter

Behovet av lokaler för såväl unga som gamla är rekordstort. De kommande tio åren behöver Sverige bygga mer än tusen nya skolor och nästan lika många äldreboenden. Wästbygg har byggt flera förskolor, skolor och äldreboenden de senaste åren, både i egen regi och på uppdrag av andra.

Hållbara projekt

Alla aspekter av hållbarhet är viktiga när vi utvecklar nya områden. Wästbygg har egen Svanenlicens och vi kan därför Svanenmärka både bostäder och samhällsfastigheter som vi utvecklar själva. Självklart kan vi även certifiera våra byggnader även utifrån de övriga etablerade systemen. Social hållbarhet är också en viktig del, där vårt koncept Boaktiva skapar boendemiljöer som främjar gemenskap och trygghet.

Att Svana

Svana ditt liv! Svana är ett ord för hållbara handlingar, stora som små. Visste du att vi kan Svanenmärka våra egenutvecklade bostäder?

Kontakt