Om oss

Vi är Wästbygg Gruppen! Vi är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som sedan länge är väl etablerat på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi har egna kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Borås, Jönköping, Helsingborg och Varberg men finns också via koncernbolaget Logistic Contractor representerat i våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland.

Vi bygger på entreprenad…

Ett byggprojekt är ett stort åtagande för båda parter. Vi är måna om att ge våra beställare en trygg resa genom projektet, oavsett vad det är som ska byggas. Med ett ISO-certifierat ledningssystem som stöd säkerställer vi att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöaspekterna uppfylls. Därutöver bidrar vi med vår stora kompetens inom teknik och hållbarhet för att göra ett redan bra projekt ännu bättre.

Wästbygg arbetar gärna i samverkansentreprenader eller där vi på annat sätt kan vara med i projektets tidiga skede. Det är ett arbetssätt som vi har stor erfarenhet av och där det finns goda möjligheter att hitta synergieffekter som gynnar båda parter såväl som projektet som helhet.

Läs mer om samverkan

…och utvecklar själva

Parallellt med entreprenadverksamheten arbetar vi också med projektutveckling inom alla våra verksamhetsområden. Det innebär att vi själva ansvarar för hela kedjan från markförvärv ända fram till en nyckelfärdig byggnad. Vi tillför nya bostäder på marknaden genom att utveckla och bygga både bostadsrätter och hyresrätter. Extra mycket värnar vi om unga vuxnas möjlighet att få en egen dörr att stänga om sig, varför en stor del av våra utvecklingsprojekt är student- och ungdomsbostäder.

Inom samhällsfastigheter kan vi erbjuda både privata och kommunala aktörer möjlighet att bedriva sin verksamhet i hyrda lokaler. Vi utvecklar, bygger och förvaltar sedan den färdiga fastigheten i det egna bolaget Inwita. Bland de logistik- och industribyggnader som vi uppför är ungefär hälften är egenutvecklade projekt, och andelen ökar hela tiden.

Allt började 1981

Wästbygg, eller Wäst-Bygg som företaget hette fram till 2013, grundades i Borås 1981 av Gunnar Ivarson och Kjell Berggren. Det var två driftiga entreprenörer med många års erfarenhet från andra byggföretag som gjorde gemensam sak utifrån en vision om att skapa något eget och bättre. Från allra första början arbetade man också utifrån en tydlig värdegrund och laganda, något som fortfarande genomsyrar Wästbyggs verksamhet.