• Investor Relations
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige.

  wbgr.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppens bokslutskommuniké för 2022

Regulatorisk

Fortsatt stabil orderstock och stärkt kassa ger en bra grund i ett osäkert marknadsläge.

Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2022.

– Efter överlämnande av ett antal egenutvecklade projekt tar vi med oss stärkt kassa och god soliditet från sista kvartalet 2022. Det medför att vi har en stabil grund att stå på in i 2023 när marknaden fortsatt är osäker och på många sätt oförutsebar samtidigt som det ger oss möjlighet att gå in i de projekt vi bedömer har rätt förutsättningar. Även om orderingången i det fjärde kvartalet 2022 är lägre än motsvarande period under rekordåret 2021, har vi en fortsatt stabil orderstock. Oförutsedda prisökningar och svårigheter hos några av våra underentreprenörer har medfört att vi levererar ett resultat under vår förväntan, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen AB.

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:
1 januari – 31 december 2022

 • Intäkter 5 181 mkr (3 949)
 • Rörelseresultat -50 mkr (235)
 • Resultat efter skatt -17 mkr (241)
 • Resultat per aktie -0,53 kr (7,42)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -891 mkr (-319)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -556 mkr (151)
 • Soliditet 36 % (43)
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,65 kronor per aktie (3,50)

1 oktober – 31 december 2022

 • Intäkter 1 728 mkr (1 231)
 • Rörelseresultat 14 mkr (10)
 • Resultat efter skatt 13 mkr (13)
 • Resultat per aktie 0,39 kr (0,39)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 209 mkr (-192)

SAMMANFATTNING ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:
1 januari – 31 december 2022

 • Intäkter 5 794 mkr (3 818)
 • Rörelseresultat 88 mkr (277)
 • Resultat efter skatt 131 mkr (290)
 • Resultat per aktie 4,05 kr (8,94)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -307 mkr (-137)
 • Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 849 mkr (794)
 • Soliditet 45 % (44)
 • Orderingång 5 006 mkr (5 456)
 • Orderstock 31 december 5 754 mkr (6 572

1 oktober – 31 december 2022

 • Intäkter 1 814 mkr (1 271)
 • Rörelseresultat 20 mkr (69)
 • Resultat efter skatt 26 mkr (74)
 • Resultat per aktie 0,80 kr (2,26)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 329 mkr (-212)
 • Orderingång 869 mkr (2 514)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2021 och för balansposter motsvarande balansdag 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Det första entreprenadavtalet har tecknats på den finska marknaden. Beställare är Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus och uppdraget omfattar en logistikanläggning på 9 000 kvm belägen i Ilvesvuori, Nurmijärvi. Ordervärdet uppgår till motsvarande cirka 102 miljoner svenska kronor.
 • En logistikanläggning på 45 000 kvm i Stockholm, utvecklad på uppdrag av hyresgästen Mathem, färdigställdes under oktober. Då tillträdde också fastighetsägaren Niam enligt det forward commitmentavtal som tecknades i december 2020.

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jonas Jönehall, koncernchef och Jessica Gårdmo, CFO, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webcast: https://wbgr.se/sv/q4-2022/

……………………….
För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

Robin Sundin, koncernjurist och IR-chef
Telefon: +46 72 529 30 04
E-post: robin.sundin@wastbygg.se

wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.