• Entreprenad
 • Projektutveckling
 • Centrala funktioner
 • Koncernledning
 • Styrelse
 • Göteborgskontoret

  Sofierogatan 3B
  412 51 GÖTEBORG

  031 - 733 23 00

 • Stockholmskontoret

  Vallgatan  5
  170 67 Solna

  08 - 684 041 00

 • Malmökontoret

  Arlövsvägen 10
  211 24 Malmö

  040 - 94 88 00 

 • Jönköpingskontoret

  Fabriksgatan 6
  553 18 Jönköping

  036 - 290 75 00 

 • Boråskontoret

  Åsboholmsgatan 30 
  504 51 Borås

  033-23 30 00

 • Varbergskontoret

  Birger Svenssons väg 34 B
  432 40 Varberg

  0340-59 20 00

 • Fakturering
  Vi tar emot e-faktura (format Svefaktura).

  Fakturan kan också mailas till faktura@wastbygg.se
  Postadress:
  Box 912
  501 10 Borås
 • Visslarfunktion

  Medarbetare i Wästbygg Gruppen och andra intressenter ska känna sig säkra på att de kan rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden på ett tryggt sätt via vår visselblåsarfunktion som sköts av en extern part.

  Till visselblåsarfunktionen (extern hemsida)