Kommersiellt

Handelsfastigheter, kontor, hotell och samhällsfastigheter är det vi bygger mest av inom vårt kommersiella område. Det är byggnader som ska ha en god arbetsmiljö och vara väl anpassade till sin verksamhet, samtidigt som de ska vara välkomnande för besökare.

Lång erfarenhet

Genom åren har vi hunnit med massor av olika byggprojekt. Från bilhallar och livsmedelsbutiker, till kontor, hotell och stora handelsplatser. Även samhällsfastigheter som förskolor, skolor och äldreboenden är en del av vår referensbank.

Samverkan

Vi gillar samverkansprojekt där vi finns med i ett tidigt skede tillsammans med beställare, arkitekt och andra konsulter. Då blir erfarenhetsbanken stor och olika alternativ kan diskuteras, antas eller avfärdas tidigt.

Miljöcertifieringar

För kommersiella fastigheter arbetar vi med alla de miljömärkningar som finns på den svenska marknaden. Genom en miljömärkning säkerställs en låg energianvändning och sunda material. För fastighetsägaren blir det helt enkelt en kvalitetsstämpel att sätta på huset.

Samhällsfastigheter

Wästbygg har en lång erfarenhet av att bygga förskolor, skolor, äldreboenden och trygghetsboenden. Vi kan vara med hela vägen från en tom bit mark, till utveckling av fastigheten, uppförandet och vi kan också sedan förvalta den i vårt fastighetsbolag Inwita.

Läs mer

Kontakt