Kommersiellt

Handelsfastigheter, bilanläggningar, kontor och hotell är det vi bygger mest av när det gäller kommersiella fastigheter. Under årens lopp har vi haft byggt åt många av de stora rikstäckande kedjeföretagen, stora fastighetsförvaltande företag och exploatörer.

Vi månar om kunder och medarbetare

Målet är alltid att optimera byggnaden till den verksamhet som ska bedrivas i den, utifrån både beställarens och en eventuell hyresgästs krav och önskemål. Samtidigt månar vi om att alla som ska jobba där erbjuds en god och trygg arbetsmiljö samt att lokalerna ska kännas välkomnande för besökare.

Samverkan

Vi gillar samverkansprojekt där vi finns med i ett tidigt skede tillsammans med beställare, arkitekt och andra konsulter. Då blir erfarenhetsbanken stor och olika alternativ kan diskuteras, antas eller avfärdas tidigt.

Miljöcertifieringar

För kommersiella fastigheter arbetar vi med alla de miljömärkningar som finns på den svenska marknaden. Genom en miljömärkning säkerställs en låg energianvändning och sunda material. För fastighetsägaren blir det helt enkelt en kvalitetsstämpel att sätta på huset.

Samhällsfastigheter

Wästbygg har en lång erfarenhet av att bygga förskolor, skolor, äldreboenden och trygghetsboenden. Vi kan vara med hela vägen från en tom bit mark, till utveckling av fastigheten, uppförandet och vi kan också sedan förvalta den i vårt fastighetsbolag Inwita.

Läs mer

Kontakt