Visselblåsarfunktion

Medarbetare och andra intressenter ska känna sig säkra på att de kan rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden på ett tryggt sätt.

Till visselblåsarfunktionen