Tunaskolan

OM- OCH TILLBYGGNAD AV TUNASKOLAN I LUND

​En omfattande om- och tillbyggnad av Tunaskolan i Lund. Den nybyggda delen certifierades enligt Green building och har ett avancerat värmesystem. Bland annat har solceller monterats på taket.