Soluret

Wästbygg Projektutveckling har fått en markreservation om 3500 kvm och planerar utveckling och byggnation av 49 lägenheter. I ett klimatkontrakt är det fastlagt en vision för Hyllie: "Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling" och tillsammans med Kanozi arktitekter har vi tagit fram ett grönt kvarter som ska passa Hyllies profil. Wästbyggs byggrätt ligger i Solkvarteren, några hundra meter öster om Hyllie stationstorg. Som namnet avslöjar finns här bra fysiska förutsättningar för att kunna nyttja solens energi.

 

Läs mer om projektet på Våra hem!