Kvarteret Tuvebo

I Tuve i Göteborg utvecklar och bygger Wästbygg efter en kommunal markanvisning totalt 173 bostadsrätter i tre etapper. I det kringbyggda kvarteret finns de totalt 129 lägenheterna i Brf Tuvebo Smedja och Brf Tuvebo Ateljé och Brf Tuvebo Glashytta byggs som ett fristående flerbostadshus strax öster om kvarteret.

I Kvarteret Tuvebo är ledorden skaparglädje och gemenskap och det kommer att finnas många platser som underlättar för möten. Ett gårdshus med generösa ytor för aktiviteter, cykelverkstad, takterrasser med odlingsmöjligheter och en övernattningslägenhet för gäster.

Bostäderna är en del av Göteborgs stads satsning BoStad 2021 som syftar till att 7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, ska stå klara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.


Läs mer om projektet på Våra hem