Att Svana

Vårt mål är att Svanenmärka alla våra egenutvecklade bostäder. Vi har valt Svanenmärkningen för att den tittar på helheten – vilket gynnar både människor, miljö och jordens resurser. Det betyder att hela livscykeln från råvara till produktion, användning, bortskaffande och återvinning ingår i bedömningen när kraven för Svanen fastställs.

Vi vill också underlätta för dig att "Svana" i vardagen när du bor i ett av våra hem. Vårt koncept Boaktiva har verktyg som hjälper dig att göra hållbara val. I flera av våra projekt bjuder vi på lådcykel till föreningen och ett månadskort till lokaltrafiken för att komma igång med miljövänligt resande!