Wist Last och Buss

Under våren 2014 färdigställde Wästbygg 2 500 kvm lastbilsverkstad och kontor i Märsta, strax norr om Stockholm. ​Beställare av projektet är Bilfastigheter Nord, och hyresgäster är Wist Last och Buss – bägge bolag i Persson Investkoncernen som bland annat är återförsäljare för Volvos och Renaults person- och transportbilar.