Wästerläge

I Västra Roslags-Näsby kommer Wästbygg utveckla och uppföra ett nytt kvarter med 37 bostäder.  Kvarteret får en mix av yteffektiva enplanslägenheter, etagelägenheter och charmiga stadsradhus. Bostäderna kommer miljömärkas.

Husen har växtlighet inpå knuten i from av gröna tak, takterrasser och grönskande fasader med klätterväxter. På taket sitter solpaneler som förser huset med förnybar energi. ​Arkitekt är Sundell Arkitekter.