Volkswagen Segeltorp

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​LÄNGS SMISTA ALLÉ HAR WÄSTBYGG BYGGT EN BILANLÄGGNING ÅT VOLKSWAGEN​​

Brostaden har samarbetat med Wästbygg när exploateringen längs Smista allé fortsatt genom att Volkswagen har valt att etablera sig här.

Det är Wästbyggs femte gemensamma projekt med Brostaden i det här området och anläggningen består av 3 600 kvm uppvärmd yta och 3 000 kvm parkeringsdäck under tak.

Fastigheten uppförs för att klara miljöklassning enligt  Miljöbyggnad.