Visättra förskola

I området Visättra Ängar utvecklade och byggde Wästbygg en förskola för 120 barn.