Veho Bil

Wästbygg har på uppdrag av  Castellum utfört  en omfattande tillbyggnad av en bilanläggning i Smista allé söder om Stockholm. Projektet utgörs av en fristående tillbyggnad till Mercedeshandlaren Veho Bils befintliga anläggning på 6 700 kvm.

​Den nya delen har länkats ihop med den befintliga byggnaden med en glastunnel. Ordervärdet är 67 mkr. Anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad.