Vega förskola 2

I området Vega i Haninge har Wästbygg Projektutveckling utvecklat en förskola på rekordkort tid.
– Vi fick uppdraget att utveckla och leverera en förskola inom ett år, berättar Lary Marben, projektutvecklare för Wästbygg Projektutveckling. Ett år är kort om tid och vi valde att använda oss av en lösning tillsammans med modulhusleverantören Flexator och vårt entreprenadbolag Wästbygg AB gjorde markarbeten.

Fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad silver.

Vega är ett nybyggt område utanför Haninge, drygt 20 minuter från Stockholms innerstad. När hela stadsdelen är färdig ska den innehålla omkring 3 300 bostäder och över 10 000 invånare. Särskilt populär har den blivit för barnfamiljer, vilket innebär ett stort behov av förskolor.

Den nya förskolan har fem avdelningar på två plan.