1 / 2
    2 / 2

Tunaskolan

Om- och tillbyggnad av Tunaskolan i Lund

​En omfattande om- och tillbyggnad av Tunaskolan i Lund. Den nybyggda delen certifierades enligt Green building och har ett avancerat värmesystem. Bland annat har solceller monterats på taket.