Trasten

​Wästbygg har tecknat avtal med Järngrinden Projektutveckling AB om att uppföra Brf Trasten i Villastaden i centrala Borås. Trasten kommer att innehålla 19 lägenheter, utformade med stora krav på kvalitet och standard.

​Villastaden är ett område med äldre bebyggelse och Trasten är utformat för att passa in i omgivningen. Bland annat är de två översta våningsplanen av totalt sex indragna för att huset ska upplevas som mindre. Samtidigt ger det möjlighet till fina takterrasser till de översta lägenheterna.

Under huset byggs ett parkeringsgarage och de boende får även en fin skyddad trädgård på gårdssidan.

Markarbetena inleds i maj 2016 och fastigheten ska överlämnas till beställaren i augusti 2017.​