För danska TMJ, en grossist inom medicin- och läkemedelsbranschen, har Logistic Contractor utvecklat och byggt 6500 kvm lageryta samt 1400 kvm kontor i Höje-Tåstrup utanför Köpenhamn.