loading
 • Typ

  Bostad
 • Certifiering

  Svanen
 • Verksamhetsgren

  Projektutveckling
 • Projektstatus

  Pågående
 • Plats

  Norrtälje

Tillsammans med Arkitema Architects kommer Wästbygg att utveckla kvarteret Tjärleken i Norrtälje hamn. Bostäderna byggs alldeles vid vattnet längs ett planerat nytt kajstråk.

Tjärleken, med 140 bostadsrätter, blir ett kringbyggt kvarter där lägenheterna fördelas i sammanbyggda hus med stor variation i höjd och fasadutformning. På så sätt harmonierar kvarteret med den småskaliga byggtradition som präglar centrala Norrtälje. Inom kvarteret planeras också för bland annat restaurang och andra kommersiella lokaler. Den nya detaljplanen för Norrtälje Hamn beräknas vara klar i slutet av 2018.Kvarteret kommer att få gemensamma takterrasser med odlingsmöjligheter och en trivsam innergård som kommer att utgöra naturliga mötesplatser för de boende.

Wästbyggs egenutvecklade koncept Boaktiva, som på olika sätt uppmuntrar och underlättar gemensamma motionsaktiviteter, kommer att implementeras.

Läs mer om projektet på Våra hem.