Tingstad Papper

2014 färdigställde Logistic Contractor nytt huvudkontor och centrallager åt Tingstad Papper. Anläggningen är belägen vid Göteborgs norra utfart utmed E6. Närheten till Göta Älv innebär att markförhållandena var besvärliga. En omfattande pålning krävdes liksom bortschaktning av 80 ​​000 kubikmeter lera för att få en stabil grund att bygga på.

Tingstad Papper har haft en hög ambitionsnivå kring utförandet såväl som funktionaliteten. Till exempel är fasaden delvis byggd av glas och grafisk betong. Även invändigt har stort fokus lagts på estetiken. ​

Läs mer om Tingstad.