Tillberga Anstalt

Utifrån det ramavtal som Wästbygg och Specialfastigheter tecknade 2018 har Specialfastigheter avropat en utbyggnad av Tillbergaanstalten utanför Västerås i form av moduler. Utbyggnaden omfattar ett boende med 48 platser samt en byggnad för utbildningsverksamhet.

– Detta är Wästbyggs första uppdrag efter att ramavtalet tecknades. Specialfastigheter, som äger och förvaltar byggnader där kundernas verksamhet har särskilda säkerhetskrav, är en mycket professionell beställare. De ställer höga prekvalificeringskrav och har även genomfört en workshopserie kring hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor för att säkerställa samsyn med oss som utförare kring dessa viktiga frågor. Produktionen pågår och vi kommer att lämna över i slutet av januari 2021, säger Susanne Liljedahl, vd på Wästbygg AB.