Lilla Essingen Strandhusen

Vid nordvästra delen av Lilla Essingen, Primusområdet, arbetar Stockholm Stad med en ny detaljplan för cirka 600 bostäder. Wästbygg har markanvisning för cirka 90 bostäder som vi avser att upplåta som bostadsrätter. Bostäderna är fördelade i fyra byggnader och är alla placerade i direkt anslutning till Mälarens strand.

Arkitekt är Arkitema Architects.

Läs mer om projektet på wastbyggvarahem.se