Tillbaka till projekt

Sportcenter, Lund

 • Typ

  Kommersiellt
 • Certifiering

  Miljöbyggnad
 • Verksamhetsgren

  Entreprenad
 • Projektstatus

  Pågående
 • Plats

  Lund
 • Storlek

  6 500 kvm
 • Kund

  Hemsö

På uppdrag av Hemsö ska Wästbygg uppföra ett sportcenter i Lund. Anläggningen ska bli 6 500 kvm stor och innehålla gym, idrottshall, gruppträningssalar, padelbanor och garage. Ordervärdet uppgår till cirka 100 mkr. Hyresgäst i lokalerna blir Nordic Wellness som, förutom att driva gymmet och padelhallen, kommer att upplåta lokaler för idrottsundervisning till närliggande skolor samt till föreningsverksamhet.

Anläggningen ska uppföras i norra delen av S:t Larsparken i Lund och kommer att fungera som en entrébyggnad in till parken från norr. Den har därför utformats med hänsyn till parkens natur- och kulturvärden samt till omkringliggande bebyggelse. För att ytterligare förstärka anläggningens miljöprofil ska den certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.