Sörsjön

Wästbygg ska uppföra hyresrätter åt Jönköpings kommuns bostadsbolag Junehem i Taberg söder om Jönköping.

I en första etapp ska 61 lägenheter byggas och ordervärdet är 127 mkr. Solceller ska monteras på taken och regnvatten ska tas tillvara för bevattning och cykeltvätt. Inne i husen kommer vatten från bad, dusch och tvätt att återvinnas för att spola toaletterna med.

Husen byggs med fina träfasader för att smälta in i den natursköna omgivningen. Arbetet med detaljprojektering påbörjas omgående och lite senare i höst sätts spaden i marken. Produktionstiden är beräknad till drygt två år och målsättningen är att hyresgästerna ska kunna flytta in i november 2022.