Solskensvägen

På Solskensvägen i Tullinge har Wästbygg Projektutveckling utvecklat 155 ungdomslägenheter. Husen ligger i ett parkområde på nära pendelavstånd till bland annat Södertörns Högskola.

Hyresrätterna har Heba som långsiktig ägare.