1 / 4
    2 / 4
    3 / 4
    4 / 4

Sockerstan

På det gamla sockerbruksområdet i Staffanstorp har vi byggt äldreboendet Sockerstan på uppdrag av Odalen Fastigheter. Vårdboendet drivs av Humana och omfattar 72 platser.

Sockerstan är ett fint och påkostat boende där beställaren har velat skapa en så hemmaliknande miljö som möjligt. All mat ska lagas på plats och nio vårdplatser delar på ett gemensamt kök och vardagsrum. På varje våningsplan finns en stor inglasad balkong och huset har även en vinterträdgård och en takterrass.

I huset finns mycket teknik installerad men för att ytterligare minska institutionskänslan är den i största möjliga mån integrerad i väggar och tak. Ett prisbelönt ljuskoncept används som simulerar dagsljus. Belysningen har en cyklisk styrning över dygn och års-tider som ska förstärka en stabil dygnsrytm hos de som bor i huset.

Boendet är givetvis helt tillgänglighetsanpassat och har bland annat beröringsfria dörrar. Sensorer som är kopplade till res-pektive boendes trygghetslarm öppnar dörren automatiskt när personen närmar sig. Larmsystemet ger även personalen möjlighet att se var alla boende befinner sig.

sockerstan interior     sockerstan interior     blommor