1 / 5
    2 / 5
    3 / 5
    4 / 5
    5 / 5

Logistic Contractor har tecknat avtal med Swedish Logistic Property, SLP, om att uppföra en logistikanläggning i Helsingborg på 6 500 kvm. Ordervärdet uppgår till 46 mkr och byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.