1 / 2
    2 / 2

Skruven 3

Wästbygg AB  fortsatte att arbeta med Corem och Pro Stop-konceptet. Vi har färdigställt Bevego och Hornbachs butiker under 2018. Nu byggde vi etapp 3 i fastigheten Skruven 3 med ytterligare butiker och Granngården blev en utav hyresgästerna. Allt stod klart våren 2020.