Scanvo Nord

På uppdrag av Scanvo Lastbil har Wästbygg uppfört en lastbilsverkstad. Byggnaden innehåller verkstad, kontor och visningshall för lastbilar.