Santa Maria

Wästbygg har, på uppdrag av Klövern, utfört en ombyggnad och hyresgästanpassning av en kontorsfastighet på 5 400 kvm bredvid i Mölndal.

Kryddföretaget Santa Maria flyttade in i februari 2016 och lokalerna används till såväl kontor som provkök och utvecklingsverksamhet. Ordervärdet var 43 mkr.