Prologis 14

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har uppfört 25 000 kvm i utmärkt logistikläge.

​För Prologis har LC byggt en logistikanläggning med Storex som hyresgäst. Lagerytan är cirka 25 000 kvm med en entresol om cirka 3000 kvm samt kontor om 1000 kvm.  Byggnaden är miljöklassificerad enligt Breeam Very Good. Det innebär att byggnaden har en låg förbrukning av energi, vatten och byggnadsmaterial under hela sin livscykel. Inomhusmiljön håller hög standard när det kommer till belysning, akustik och luftkvalitet.