Prologis Postnord

​På uppdrag av Prologis har Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, byggt lager och kontor på sammanlagt 26 000 kvm i Ljungby. Hyresgäst i lokalen är Strålfors, som ingår i Postnordkoncernen.

Hela anläggningen används till e-handelsföretaget CDONs logistikhantering. Anläggningen är uppförd i ett bra logistikläge, precis invid E4, och var klar för inflyttning i juni 2015.  ​Byggnaden är byggd för miljöcertifiering enligt Breeam Good, vilket bland annat säkerställer sunda material, kontroll över användning av energi och vatten samt god tillgänglighet fram till fastigheten för såväl cyklister som gående. ​ Projektet är certifierat enligt Breeam.