Prologis Park Norrköping DC2

​​​​​​​Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, uppförde 2004 en logistikanläggning i Norrköping på 20 000 kvm på uppdrag av ProLogis. 2007 fick ​​​​​​​Logistic Contractor i uppdrag att bygga till den med ytterligare 5 500 kvm​. ​​​​