Prologis Park Norrköping DC1

​​​​​​​Logistic Contractor uppförde 2004 en logistikanläggning i Norrköping på 20 000 kvm på uppdrag av ProLogis.

2007 fick LC i uppdrag att bygga till den med ytterligare 5 500 kvm​. ​